13 maart 2016

Scheiding

Gedeeld verdriet is voor echtscheidingskinderen/ jongeren en KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie.

Voor kinderen of jongeren is een scheiding van hun ouders vaak enorm ingrijpend. Dat een echtscheiding niets bijzonders meer is in de huidige samenleving zegt niets over hoe het is voor het kind om een scheiding van ouders mee te maken. De scheiding van ouders laat altijd sporen na bij hun kinderen.

Waar krijgen kinderen zoal mee te maken?

  • Verhuizen
  • Naar een andere school gaan
  • Omgaan met stief- of half broers/zussen
  • Omgaan met stiefouders

Wil je graag ondersteuning bij het proces van echtscheiding? Neem dan contact met mij op.

Veel scheidingskinderen groeien op met ernstige sociale, emotionele en psychische problemen. Vooral als er sprake is van een vechtscheiding. Al langer is bekend dat scheiding voor veel kinderen schuldgevoelens en daarmee depressieve gevoelens kan opleveren. Sommige kinderen krijgen verlatingsangst. Sommige kinderen sluiten zich af van hun gevoelswereld en gaan ogenschijnlijk heel nuchter om met de scheiding en leven “gewoon” verder. Andere kinderen maken zich zorgen om hun ouders.
Soms is de situatie zo uit z’n verband geraakt dat kinderen de ouder-rol overnemen. Soms is er gewoon geen goed contact meer tussen ouder en kind in de nieuwe situatie, is de relatie verstoord door miscommunicatie, verschuiven de rollen binnen het gezin of wordt het contact met één van beide ouders helemaal afgebroken (ouderverstoting – PAS).

Scheiding kan zelfs voor kinderen die het goed naar hun zin hebben op school toch effect hebben op hun (werk)houding, prestaties en gedrag. Kinderen nemen hun problemen mee naar school. Ze zijn daar immers vele uren van hun leven. Maar welke aandacht krijgen ze daar voor hun probleem?

Bij De Coacherie wordt het begeleidingsprogramma van Gedeeld verdriet gebruikt en de individuele module KIES voor mij! van het KIES spel- en praatprogramma. Alle kinderen en jongeren die een echtscheiding meemaken of hebben meegemaakt kunnen hieraan deelnemen.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat mensen vijf taken doorlopen in het omgaan met verlies (rouw); ontmoeten / erkennen / herkennen / verkennen / verbinden. Deze taken worden ook herkent in situaties waarbij ouders zijn gescheiden. Per taak wordt het begeleidingsprogramma doorlopen dmv creatieve werkvormen.
Het programma wordt door een onafhankelijk persoon, in een vertrouwde omgeving aangeboden. Dit maakt deelname laagdrempelig. Bovendien is de coach een vertrouwenspersoon, die kennis heeft van kinderen in echtscheidingssituaties.

De coach helpt kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, er mee om te gaan en te verwerken. Uitgangspunt daarbij is, dat door een stukje mee te lopen in iemands leven op het moment dat het leven even wat moeilijker is, een handreiking gegeven wordt zodat het kind zelfstandig weer verder kan met zijn eigen situatie en mogelijkheden. Dat is precies waar De Coacherie voor staat. Ik vertel je graag meer.

Dit betekent dat bij De Coacherie kinderen leren van mogelijkheden uit te gaan en niet van onmogelijkheden. De coach stuurt aan door het kind van de eigen ervaringen te laten leren en nieuwe ervaringen op te laten doen. Kinderen kunnen hun emoties, zowel positieve als negatieve, leren reguleren. Het kind kan, eventueel in een groep lotgenoten, oefenen, ventileren, reflecteren en kennis opdoen. De coach biedt de ruimte die nodig is voor het individu en de groep. Met de verschillende werkvormen die gebruikt worden biedt de coach zoveel mogelijk variaties waardoor het kind vrijwel altijd aangesproken wordt door een voor het kind passende werkvorm.

De coach is een neutrale getuige, is onpartijdig, biedt volledige acceptatie, creëert veiligheid en herkenning en bewaakt de grenzen. Tijdens het gesprek kijkt de coach met het kind naar de huidige situatie, de gewenste situatie, naar de belemmeringen en de hulpbronnen.

De Coacherie betrekt altijd beide ouders in het traject. Voorwaarde is dus dat beide ouders ook toestemming geven dat hun kind deelneemt aan het programma.

Voor meer informatie over KIES voor het kind of lees de KIES folder.
Klik hier voor een kort filmpje over KIES.
Voor meer informatie over Gedeeld verdriet.
Rechtwijzer uit elkaar.

kies-voor-het-kind-coach